Výrobní a kontrolní zařízení
Zkoušečka tření


Tester pevnosti ve smyku


Tvrdoměr


Výškoměr


Tester tření s konstantní rychlostí